fisa_07.jpg (991 bytes)

   
 
FISA nepremičnine d.o.o.
PREDSTAVITEV

Dovolite, da najprej na kratko predstavimo družbo Fisa nepremičnine d.o.o., ki je registrirana za poslovanje z nepremičninami. Pretežni del dejavnosti predstavlja upravljanje z nepremičninami po pogodbi.

V družbi FISA nepremičnine d.o.o. se od leta 1994 ukvarjamo z opravljanjem storitev upravljanja raznih nepremičnin (stanovanjskih, poslovnih oz. poslovno stanovanjskih stavb). Storitve upravljanja izvajamo na področju Pomurja in to predvsem v občinah M. Sobota, Radenci in G. Radgona.

Kakovostno in pravočasno opravljanje prevzetih nalog zagotavljamo zaposleni s primernimi izkušnjami kot tudi mreža zanesljivih poslovnih partnerjev. Upravljanje nepremičnin imamo informacijsko podprto z lastno strojno in programsko opremo, ki nam omogoča prilagajanje poslovanja posameznemu lastniku oziroma karakteristikam posameznega objekta.

V letu 2000 smo se pričeli intenzivneje ukvarjati tudi s posredovanjem v prometu nepremičnin za kar smo si predhodno pridobili certifikat posrednika v prometu z nepremičninami. Uspeti želimo, kot resna in strokovna družba. S storitvami posredovanja v prometu z nepremičninami pokrivamo celotno Pomurje.

Zaradi želje, da kvalitetno in strokovno izvajamo prevzete naloge smo podpisniki Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri poslovanju z nepremičninami, člani Združenja za poslovanje z nepremičninami pri GZS in imetnik licence nepremičninskega posrednika, ki jo izdaja informacijska borza nepremičnin.

fisa_16.gif (2585 bytes)
Lendavska 8
9000 M. Sobota
Slovenija
tel. 02 522 35 30
faks. 02 522 35 34